PERSONVERNSREGLER

INTRODUKSJON

Hos Insilva AS verdsetter vi ditt personvern, og vi tar databeskyttelse på alvor. Vi er forpliktet til EUs personvernforordning (“GDPR”, forordning (EU) 2016/679). Disse personvernsreglene beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi samler det, hvorfor vi samler det, hvordan vi kan bruke og dele det, og hva dine rettigheter er som registrert.

Disse personvernsreglene dekker ikke personopplysninger i forhold til ansatte hos Insilva AS eller andre sammenhenger som er underlagt separate personvernregler.
I de fleste tilfeller er Insilva AS, Hedrum Ravei 110, 3270 Larvik, den ansvarlige databehandleren for dine personopplysninger. Hvis dine personopplysninger blir samlet inn eller behandlet i din rolle som kunde eller mottaker av markedsføringsmateriell er Insilva AS ansvarlig. For informasjon angående databehandler(e) av informasjonskapsler/pixels på våre nettsider, vennligst se vår policy for informasjonskapsler.

Vår kontaktinformasjon finner du mot slutten av disse personvernreglene
Dine personopplysninger kan også være underlagt lokale lover om databeskyttelse. Vi passer på å sikre at lokale krav overholdes, og ytterligere retningslinjer kan gjelde lokalt, i hvilket tilfelle de vil være tilgjengelige på nettstedet vårt.

Personopplysninger samlet av Insilva AS
Besøkende på nettsider

Hvis du besøker våre nettsider, samler vi inn personopplysninger fra deg.
Personopplysningene som samles inn inkluderer blant annet:

 • Detaljer om hvordan du ankom våre nettsider, f.eks. hvis du klikket på et banner eller kom fra en sosial medieplattform.
 • Lokasjonsdetaljer, som din nåværende lokasjon, land, lokale nettstedpreferanser.
  Informasjon om bruk og interaksjon, for eksempel din IP-adresse (hashet), detaljer om interaksjonene dine med våre nettsteder (inkludert produktsøk, sidesøk, tidsbruk på sider, utførte klikk, etc.), data og statistikk om ytelse og diagnostikk , din enhets operativsystem og andre spesifikasjoner, etc.
 • Kundesupportrelatert informasjon, for eksempel informasjon som er lagt inn i selvbetjenings- eller kontaktskjemaer, chat-logger med vår kundeservice, herunder også selvbetjeningshandel utført i våre lokaler og gjennom våre nettsider.
 • Data fra undersøkelser og kundetilfredshet, for eksempel svar på undersøkelser, tilbakemeldinger gitt til Insilva AS eller Insilva-ansatte, etc.

For besøkende på nettstedet samler vi inn personopplysninger gjennom interaksjoner med nettstedene, f.eks. gjennom bruk av informasjonskapsler eller piksler (se vår policy for informasjonskapsler for mer informasjon). Vi kan samle inn eller motta personopplysninger fra tredjeparter, for eksempel sosiale medier-plattformer, nettsteder og forretningspartnere til Insilva AS, eller fra offentlig tilgjengelige kilder.

Vi bruker personopplysninger for å forbedre tjenestene våre og for å lære mer om atferden til besøkende. Dette gjør vi gjennom analyser og statistikk basert på dataene vi samler inn. Videre bruker vi dine personopplysninger til interne formål hos Insilva AS.

Hovedformålene inkluderer:

 • Forbedring og utvikling av våre tilbud, inkludert til statistiske formål, og analyser av brukerkrav.
 • Kundesuksessstyring, det vil si overvåking, analyse, styring og support gjennom hele kundeforholdet.
 • Optimalisering av markedsføringstjenestene våre basert på kunnskap om brukeratferd og bruk.
 • Opplæring av Insilva-ansatte, f.eks. innen kundesupport, IT-utvikling og salg.
 • Optimalisering og utvikling av støttetjenester.
 • Feilretting og teknisk vedlikehold av nettsteder og systemer.
 • Overholdelse av de juridiske forpliktelsene til Insilva AS.
 • Løse tvister, håndheve kontraktfestede avtaler og etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

For å gjennomføre ovenstående, kombinerer og beriker vi dataene vi har samlet inn eller mottatt, og vi bruker profilering og automatisert beslutningstaking. Som eksempler innebærer dette at produktsøkene dine eller bruken av visse funksjoner kan kombineres med data fra våre markedsføringssystemer (hvis du er en markedsføringsmottaker, se “Markedsføringsmottakere”) eller med data angående din Insilva-konto (hvis du er en registrert bruker, se «Brukere av Insilva digitale tilbud»), som lar oss personalisere innhold for deg, eller at data er beriket med data fra tredjepart eller AI / maskinlæring.

Markedsføringsmottakere

Når du er markedsføringsmottaker, samler vi inn personopplysninger som vi bruker for å gi deg skreddersydde nyheter, informasjon, hendelser og tilbud, og dermed forbedre din Insilva-opplevelse.

Personopplysningene som samles inn inkluderer blant annet:

 • Personlige detaljer, for eksempel navn og etternavn, signatur, språkpreferanser, etc.
 • Kontaktinformasjon, for eksempel din (arbeids) adresse, hjemland/geografiske region, telefonnummer, e-postadresse osv.
 • Arbeidsrelatert informasjon, for eksempel din bransje, rolle, arbeidsgiver, forhold til andre parter (f.eks. distributører eller installatører), interesseområder, etc.
 • Informasjon om interaksjoner med deg, for eksempel ditt samtykke til mottak av markedsføringsmateriell, effektiviteten av markedsføringsinnsatsen (som klikk, åpninger, kanaler osv.), markedsføringspreferanser, produktsøk og interesser, informasjon om salgsbesøk, arrangement eller messedeltakelse, etc.
 • Detaljer om deltakelse i lojalitets-/belønningsprogrammer og konkurranser, for eksempel detaljer om antall poeng samlet og hvordan, poengutdeling, belønning og vunnet premie, antall lodd eller lodd i uttrekning, svar på quiz, deltakelse i spill, etc.
 • Aktivitet på relevante tredjepartsplattformer, for eksempel aktivitet på sosiale medier (i samsvar med dine samtykker/innstillinger på slike sosiale medier) og plattformer til våre forretningspartnere.
 • Undersøkelses- og kundetilfredshetsdata, for eksempel svar på undersøkelser (med mindre anonym), tilbakemelding gitt til Insilva AS eller Insilva-ansatte, etc.

Vi bruker dine personopplysninger for å gi deg direkte markedsføringsmateriell, og vi bruker dine personopplysninger for å sikre at markedsføringsmaterialet blir personlig tilpasset dine interesser og spesifikke omstendigheter som nærmere beskrevet ovenfor. Som hovedregel samler vi inn dine personopplysninger direkte fra deg, f.eks. når du gir oss kontaktinformasjonen din og registrerer deg for markedsføringsmateriell. Vi kan også samle inn personopplysninger fra deg eller din arbeidsgiver i din rolle som kunde (se “Kunder”), eller fra Insilva-tilbud (f.eks. Produkter, apper eller skytjenester) og Insilva nettsteder som brukes av deg (se “Brukere av Insilva AS digitale tilbud” og “Besøkende på nettside”). Tilslutt, vi kan samle inn eller motta personopplysninger fra tredjepart, for eksempel sosiale medier-plattformer, nettsteder og forretningspartnere til Insilva AS, eller fra offentlig tilgjengelige kilder.

I tillegg til levering av markedsføringsmateriell og personalisering av markedsføringsmaterialet du mottar, bruker vi dine personopplysninger til interne formål hos Insilva AS, inkludert:

 • Kundesuksessstyring, det vil si overvåking, analyse, styring og support gjennom hele kundeforholdet.
 • Optimalisering av markedsføringstjenester, f.eks. analysere kundekrav for å målrette annonsering eller gi deg informasjon om tilleggstjenester/produkter til din eksisterende portefølje.
 • Optimalisering og utvikling av støttetjenester.
 • Opplæring av Insilva-ansatte, f.eks. innen kundesupport, IT-utvikling eller salg.
 • Feilretting og teknisk vedlikehold av nettsider og systemer.
 • Overholdelse av de juridiske forpliktelsene til Insilva AS, f.eks. markedsføringslover og lover om databeskyttelse.
 • Løse tvister, håndheve kontraktfestede avtaler og etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

For å gjennomføre ovenstående, kombinerer og beriker vi dataene vi har samlet inn eller mottatt, og vi bruker profilering og automatisert beslutningstaking. Som eksempler innebærer dette at data som er lagret i våre systemer er kombinert med data fra våre markedsføringssystemer (se “Kunder”), eller at vi kan kombinere markedsføringsdata med produkt- og tjenestebruksdata (se “Brukere av Insilva digital tilbud ”), eller at data er beriket med data fra tredjepart eller AI/maskinlæring. Vi kan også kombinere data for å sikre overholdelse av juridiske forpliktelser fra Insilva AS.

Kunder

Når du er kunde hos Insilva AS, eller jobber for et firma som er kunde av Insilva AS, samler vi inn personopplysninger som vi bruker for å gi deg eller din arbeidsgiver en best mulig Insilva-opplevelse, og forbedrer dermed kundeverdien.

Personopplysningene inkluderer blant annet:

 • Personlige detaljer, for eksempel navn og etternavn, signatur, språkpreferanser, video-/lydopptak, etc.
 • Kontaktinformasjon, for eksempel din (arbeids) adresse, hjemland/geografiske region, telefonnummer, e-postadresse osv.
 • Arbeidsrelatert informasjon, for eksempel din bransje, rolle, arbeidsgiver, forhold til andre parter (f.eks. distributører eller montører), interesseområder, etc.
 • Salgsrelatert informasjon, i den grad dette inneholder personopplysninger, for eksempel e-postkorrespondanse, informasjon om salgsbesøk, deltakelse på arrangement eller messe, deltakelse på webinar, ventende ordrer, kjøps- / ordrehistorikk, tilbudshistorikk, leveringsadresser, rabatter og insentiver m.m.
 • Informasjon om produkt, garanti og service, i den grad dette inneholder personopplysninger, for eksempel garantistatus.
  Informasjon om produktbruk og produktstatus,for eksempel vedlikeholdsstatus, i påvente av befaring, osv.
 • App, tilbud eller bruk av nettsteder, i den grad dette kan være knyttet til deg som kunde, for eksempel din interaksjon med funksjoner i de forskjellige appene eller tjenestene (inkludert funksjonsbruk, produktsøk, sidebesøk, tidsbruk på sider, klikk eller berøringer utført, skrevet innspill, brukshistorikk osv.), din IP-adresse, ytelses- og diagnostikkdata og statistikk, operativsystem og andre spesifikasjoner, etc.
 • Kundestøtte-relatert informasjon, for eksempel informasjon som er lagt inn i selvbetjenings- eller kontaktskjemaer, chat-logger med vår kundeservice, innringer-ID, lydopptak av samtaler (kan være underlagt samtykke, avhengig av omstendighetene) eller samtale notater, tidspunkt for samtaler, korrespondanse med Insilva AS, etc.
 • Detaljer om deltakelse i lojalitets-/belønningsprogrammer og konkurranser, for eksempel detaljer om antall poeng samlet og hvordan, poengutdeling, belønning og vunnet premie, antall lodd eller lodd i uttrekning, svar på quiz, deltakelse i spill, etc.
 • Detaljer om deltakelse i nettverk eller lokalsamfunn hvor Insilva AS var vert eller tilrettela, for eksempel detaljer om din interaksjon med Insilva AS eller andre deltakere i slike sammenhenger og data som er nødvendige for tilrettelegging av det aktuelle nettverket/samfunnet.
 • Transaksjons- og/eller finansiell informasjon, i den grad dette inneholder personopplysninger, for eksempel faktureringsinformasjon, bankinformasjon, kreditt- eller debetkortinformasjon, informasjon fra kredittbyråer, etc.
 • Detaljer om besøk på Insilva.no eller andre steder, i den grad at vi er vertskap for et besøk av deg eller på annen måte forenkler besøk og reiser for deg i en Insilva-sammenheng, som for eksempel din grunn til besøket, og, hvis relevant, kostholdskrav, overnatting, reiseplan, passkopi (om nødvendig), hjemmeadresse (om nødvendig), nødkontakter, bilder og gruppebilder osv.
 • Aktivitet på relevante tredjepartsplattformer, for eksempel aktivitet på sosiale medier (i samsvar med dine samtykker/innstillinger på slike sosiale medier) og plattformer til våre forretningspartnere.
 • Kartleggings- og kundetilfredshetsdata, for eksempel svar på undersøkelser, tilbakemeldinger gitt til Insilva AS eller Insilva-ansatte, etc.

Ovennevnte personopplysninger vil bare bli samlet inn i den grad det er relevant for ditt kundeforhold og din interaksjon med Insilva AS. Som hovedregel samler vi inn dine personopplysninger direkte fra deg eller din arbeidsgiver/kolleger, f.eks. når du gir oss dine kontaktinformasjon eller kjøper et produkt/tjeneste fra oss. Vi kan også samle inn personopplysninger fra Insilva-tilbud (f.eks. Produkter, apper eller skytjenester) og Insilva-nettsteder som brukes av deg (se «Brukere av Insilva AS digitale tilbud» og «Besøkende på nettsiden» for ytterligere informasjon), eller fra mottak av vår markedsføring materialer (se “Markedsføringsmottakere”). Tilslutt, vi kan samle inn eller motta personopplysninger fra tredjepart, for eksempel sosiale medier-plattformer, nettsteder og forretningspartnere til Insilva AS, eller fra offentlig tilgjengelige kilder.

Vi bruker personopplysningene f.eks. for skreddersydde tilbud, forbedret service og support for dine Insilva-produkter, og økt funksjonalitet av Insilva-tilbudene. Med andre ord bruker og analyserer vi personopplysninger for å sikre en personlig kundeopplevelse for deg, basert på dine preferanser og dine interaksjoner med Insilva AS, og for kontinuerlig å forbedre Insilvas’ tilbud. Videre bruker vi dine personopplysninger til interne formål hos Insilva AS, inkludert:

 • Kundesuksessstyring, analyse og support gjennom hele kundeforholdet.
 • Optimalisering av markedsføringstjenester, f.eks. analysere kundekrav for å målrette annonsering eller gi deg informasjon om tilleggstjenester/produkter til din eksisterende portefølje.
 • Optimalisering og utvikling av tjenester.
 • Kommunikasjonsformål, f.eks. kundeintervjuer eller historier.
 • Opplæring av Insilva-ansatte, f.eks. innen kundesupport eller salg.
 • Feilretting og teknisk vedlikehold av systemer og nettsider.
 • Planlegging, utførelse og styring av kontraktsforholdet til kundene, inkludert administrasjon og bokføring.
 • Forebygging av svindel og misbruk.
 • Overholdelse av de juridiske forpliktelsene til Insilva AS, f.eks. kontroll av eksport og toll eller sanksjoner.
 • Løse tvister, håndheve kontraktfestede avtaler og etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

For å gjennomføre ovenstående, kombinerer og beriker vi dataene vi har samlet inn eller mottatt, og vi bruker profilering og automatisert beslutningstaking. Som eksempler innebærer dette at data lagret i våre systemer er kombinert med data fra våre markedsføringssystemer, eller at vi kan kombinere salgsdata med produktbruksdata, eller at data er beriket med data fra tredjepart eller AI/maskinlæring. Vi kan også kombinere data for å sikre overholdelse av juridiske forpliktelser fra Insilva AS.

Brukere av Insilva AS digitale tilbud og tjenester

Hvis du er bruker av et digitalt tilbud fra Insilva AS eller app, inkludert fysiske produkter, eller hvis du er en registrert bruker hos Insilva AS, kan vi samle inn personopplysninger fra deg. Vær oppmerksom på at ikke alle data relatert til produkter og tjenester / apper vil være «personopplysninger» under GDPR.

Personopplysninger vil bare være data som kan relateres til deg som registrert.
Personopplysningene som samles inn inkluderer blant annet:

 • Personlige opplysninger, for eksempel navn og etternavn, bruker-ID/pålogging og passord, språkinnstillinger, video-/lydopptak og bilder av deg (i tilfelle ekstern støtte) osv.
 • Kontaktinformasjon, for eksempel din (arbeids)adresse, hjemland/geografiske region, telefonnummer, e-postadresse osv.
 • Arbeidsrelatert informasjon, for eksempel arbeidsgiver/bedrift, interesseområder, stillingsrolle osv.
 • Salgsrlatert informasjon, i den grad denne inneholder personopplysninger og at den kan knyttes til deg som bruker, for eksempel ventende ordrer, kjøps-/ordrehistorikk, leveringsadresser, rabatter og insentiver, osv.
 • Informasjon om produkt, garanti og service, for eksempel garantistatus, befaringer, etc.
 • Produktbruk, i den grad denne inneholder personopplysninger, for eksempel vedlikeholdsstatus, i påvente av befaring, etc.
 • App eller tilbudsbruk, for eksempel interaksjoner med funksjoner i de forskjellige appene eller tjenestene (inkludert funksjonsbruk, produktsøk, sidebesøk, tidsbruk på sider, klikk eller utførte utførelser, skrevet innspill, etc.), i forbindelse med tilbud, hendelseslogger, rapporter som er opprettet eller delt, din IP-adresse, ytelses- og diagnostikkdata og statistikk, operativsystem og andre spesifikasjoner, etc.
 • Aktivitet på tredjepartsplattformer, for eksempel sosiale medier (i samsvar med dine samtykker/innstillinger på slike sosiale medier) og plattformer til våre forretningspartnere (i forhold til spesifikke tilbud).
 • Stedsdata, for eksempel brukerplassering.
 • Kundesupportrelatert informasjon, for eksempel detaljer som er lagt inn i selvbetjenings- eller kontaktskjemaer, chat-logger med vår kundeservice, innringer-
 • ID, lydopptak av samtaler (hvis avtalt av deg), etc.
 • Kartleggings- og kundetilfredshetsdata, for eksempel svar på undersøkelser, tilbakemeldinger gitt til Insilva AS eller Insilva-ansatte, etc.

Ovennevnte personopplysninger vil bare bli samlet inn i den grad det er relevant for din bruk av våre tilbud og dine andre interaksjoner med Insilva AS. Vi samler inn personopplysningene både direkte fra deg og gjennom din bruk av tilbudene våre (inkludert fysiske produkter, apper, skytjenester osv.). Som et eksempel på personopplysninger samlet inn direkte fra deg, når du oppretter en Insilva-konto, eller handler på våre nettsider, gir du oss dine kontaktinformasjon, bruker-ID / innlogging og evt. arbeidsgiverinformasjon, og du kan også gi oss ytterligere (valgfrie) detaljer som interesseområder. Vi kan samle inn eller motta personopplysninger fra tredjepart, for eksempel forretningspartnere til Insilva AS.

Vi bruker disse personopplysningene for å gi deg merverdi og personalisering. Kort sagt, vi ønsker å gi deg verdifulle løsninger, og vi ønsker å forbedre disse løsningene og kundeopplevelsen kontinuerlig. Hvis du oppretter en Insilva-konto, samler vi inn personopplysninger fra deg som vi bruker for å gi deg tilbud som krever en Insilva-konto (se også «Kunder» og «Markedsføringsmottakere») for å gi deg personlig tilpasset innhold og forslag basert på din preferanser og dine interaksjoner med Insilva AS, og kontinuerlig forbedre Insilvas’ tilbud og brukeropplevelse.

Videre bruker vi dine personopplysninger til interne formål hos Insilva AS, inkludert:

 • Kundesuksessstyring, det vil si overvåking, analyse, styring og support gjennom hele kundeforholdet.
 • Optimalisering av markedsførings- og salgsaktiviteter basert på kunnskap om brukeratferd og tilbudsbruk.
 • Optimalisering og utvikling av støttetjenester.
 • Kommunikasjonsformål, f.eks. brukerintervjuer eller historier.
 • Opplæring av Insilva-ansatte, f.eks. innen kundesupport, teknisk support eller salg.
 • Feilretting og teknisk vedlikehold av systemer og nettsider.
 • Planlegging, utførelse og styring av kontraktsforholdet til brukerne, inkludert administrasjon og bokføring.
 • Overholdelse av de juridiske forpliktelsene til Insilva AS, f.eks. lov om produktoppfyllelse eller lover om databeskyttelse.
 • Løse tvister, håndheve kontraktfestede avtaler og etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

For å gjennomføre ovenstående, kombinerer og beriker vi dataene vi har samlet inn eller mottatt, og vi bruker profilering og automatisert beslutningstaking. Som eksempler innebærer dette at vi kombinerer data fra forskjellige produkter og apper, eller at vi kan kombinere salgsdata med produktbruksdata (se “Kunder” og “Markedsføringsmottakere”), eller at data er beriket med data fra tredjepart eller AI/maskinlæring.

Leverandører

Hvis du eller arbeidsgiveren din er en leverandør til Insilva AS, eller en underleverandør til en leverandør av Insilva AS, kan vi samle inn personopplysninger fra deg for å sikre at vårt forretningsforhold fungerer effektivt og smidig.

Personopplysningene som samles inn inkluderer blant annet:

 • Personlige opplysninger, for eksempel navn og etternavn, brukernavn/pålogging og passord (hvis aktuelt), signatur, språkpreferanser, etc.
 • Kontaktinformasjon, for eksempel din (arbeids) adresse, hjemland/geografiske region, telefonnummer, e-postadresse osv.
 • Arbeidsrelatert informasjon, for eksempel din bransje, rolle, arbeidsgiver, forhold til andre parter, status for arbeidstillatelse, utdannelsesbakgrunn og kurs/attesteringer gjennomført (hvis relevant), etc.
 • Leverandørrelatert informasjon, i den grad denne inneholder personopplysninger, for eksempel e-postkorrespondanse, leverandørhistorikk med Insilva AS, referanser, gjennomgang av resultater, event eller deltakelse på messe, etc.
 • Transaksjons- og/eller finansiell informasjon, i den grad dette inneholder personopplysninger, for eksempel faktureringsinformasjon, bankinformasjon, informasjon fra kredittbyråer, etc.
 • Detaljer om besøk eller arbeid hos Insilva AS eller andre steder, i den grad vi er vertskap for et besøk av deg eller på annen måte letter besøk og reiser for deg i en Insilva-sammenheng, eller hvis du utfører arbeid på Insilvas’ lokasjoner eller på vegne av Insilva AS på andre steder, for eksempel besøksgrunnen din (inkludert informasjon om stillingsoppgavene), og hvis relevante kostholdskrav, overnatting, reiserute, passkopi (om nødvendig), hjemmeadresse (hvis nødvendig), nødkontakter, bilder og gruppebilder, etc.
 • Data fra leverandørundersøkelsen, for eksempel svar på undersøkelser, tilbakemeldinger gitt til Insilva AS eller Insilva-ansatte, etc.

Ovennevnte personopplysninger vil bare bli samlet inn i den grad det er relevant for ditt leverandørforhold og din interaksjon med Insilva AS. Som hovedregel samler vi inn dine personopplysninger direkte fra deg eller din arbeidsgiver/kolleger, f.eks. når du gir oss kontaktinformasjonen din, eller vi inngår et forretningsforhold med deg. Vi kan også samle inn personopplysninger fra din bruk av våre nettsteder (se «Besøkende på nettside», og hvis du har en Insilva-konto, også «Brukere av Insilva AS digitale tilbud». Vi kan samle inn eller motta personopplysninger fra tredjepart, for eksempel forretningspartnere til Insilva AS, eller fra offentlig tilgjengelige kilder.

Vi bruker personopplysningene til daglig samarbeid, planlegging, administrasjon, håndtering av fakturaer, etc. Vi bruker også dine personopplysninger for å sikre overholdelse av de juridiske forpliktelsene til Insilva AS, f.eks. med hensyn til sanksjoner eller anti-hvitvasking/anti-korrupsjon initiativer eller overholdelse av Insilva-politikk, for å forhindre svindel og misbruk, for å håndtere og håndheve avtaleforpliktelser, og/eller å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav. Vi kan kombinere data for å sikre overholdelse av juridiske forpliktelser fra Insilva AS, f.eks. for sanksjoner, eller for å sikre samsvar med vår leverandør «code of conduct».

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger av Insilva AS

I samsvar med lovene om databeskyttelse bruker vi forskjellige juridiske grunnlag når vi samler inn og behandler personopplysninger, avhengig av den spesifikke konteksten:

 • I noen tilfeller ber vi om ditt samtykke (GDPR artikkel 6 (1) (a)), f.eks. ditt samtykke til å motta direkte markedsføringsmateriell fra oss, men vær oppmerksom på at i samsvar med lokale lover, kan noen jurisdiksjoner være basert på bortvalg i stedet for å melde deg inn) eller ditt samtykke til informasjonskapsler på våre nettsteder. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Et tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av vår behandling før tilbaketrekking eller behandling basert på et annet juridisk grunnlag enn samtykke.
 • Hvis du er en kunde, bruker av våre digitale tilbud, leverandør av eller registrert bruker hos Insilva AS, vil vår bruk av personopplysninger ofte være påkrevd for å utføre en kontrakt/avtale med deg (som inkluderer våre vilkår for bruk og/eller en kontrakt inngått med din arbeidsgiver) eller tilby en tjeneste for deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)). Dette er f.eks. tilfellet hvis du har tilgang til en app eller skytjeneste, når vi behandler kunde- og leverandørinformasjon i våre IT-systemer for å sikre at kontraktsmessige forpliktelser blir håndtert, eller når vi. Hvis du ikke oppgir personopplysningene det gjelder, kan det hende at vi ikke kan gi deg den spesifikke tjenesten eller produktet.
 • Vi er underlagt en rekke juridiske forpliktelser, inkludert bokførings-/journalføringsforpliktelser, skatte- og tollrelaterte forpliktelser, sanksjoner og eksportkontrollrelaterte forpliktelser, etc. Av denne grunn behandler vi dine personopplysninger for å sikre at vi overholder disse forpliktelser (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c)).
 • Vi behandler i noen sammenhenger dine personopplysninger basert på de legitime interessene til Insilva AS (GDPR artikkel 6 (1) (f)). Dette er f.eks. tilfellet når vi bruker data fra tilbudene våre (produkter, tjenester og digitale løsninger som apper, skytjenester og nettsteder) for å analysere bruk og kundeatferd/interaksjoner, som vi deretter bruker for å skape verdi for både våre kunder/brukere og Insilva AS ved å forbedre tilbudene våre (nye produkter, forbedrede produkter, personlig brukeropplevelse, teknisk vedlikehold, etc.). Vi er også avhengig av våre legitime interesser når vi bruker data for å tilpasse markedsføring, salg og andre kundeinitiativer gjennom profilering, valg av markedsføring/salgskanaler osv. Det er f.eks. også tilfelle når vi inviterer deg til å delta i en undersøkelse, eller når vi søker å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav. De interne formålene oppført ovenfor under hver kategori er basert på våre legitime interesser, med mindre spesifikt er basert på kontrakt eller juridisk forpliktelse. Disse legitime interessene anses ikke å bli tilsidesatt av interessene eller grunnleggende rettighetene og frihetene til deg som registrert – i denne forbindelse understreker vi at vår hensikt med legitime interesser også er til fordel for deg som kunde, bruker, markedsføringsmottaker, leverandør og besøkende på nettstedet. Hvis du vil vite mer om hvordan dine personlige data blir behandlet for våre legitime interesser, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen på nettsidene.

Vi behandler bare dine personopplysninger for et annet formål enn det som personopplysningene opprinnelig ble samlet inn for hvis dette er nødvendig for å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser (f.eks. Overføring til domstoler eller straffeforfølgelsesmyndigheter), hvis du har samtykket til de respektive behandling, eller hvis behandlingen på annen måte er lovlig.

Hvordan vi deler og overfører dine personopplysninger

Vi deler dine personopplysninger bare når det er nødvendig for å realisere formålene beskrevet ovenfor. De viktigste kategoriene for mottakere er:

 • Andre avdelinger innenfor Insilva AS og tilhørende selskaper.
 • Forretningspartnere til Insilva AS (f.eks. leverandører, salgs- og markedsføringspartnere (inkludert sosiale medieplattformer), partnere for digitale tilbud og IoT, logistikkpartnere, arrangører av arrangementer, kunder av Insilva AS med hensyn til spesifikke tilbud (f.eks. kommunale godkjenninger, offentlige krav) osv.).
 • IT-tjenesteleverandører og databehandlere på vegne av Insilva AS, f.eks. vertstjenester, IT-støtte, skytjenester, brukeradministrasjonstjenester, etc.
  Andre mottakere som støtter Insilvs’ forretningsdrift, f.eks. konsulenter og rådgivere for Insilva AS, etc.
 • Andre autoriserte tredjeparter som kan ha behov for tilgang til eller lagre personopplysninger om nødvendig eller tillatt i gjeldende lov (f.eks. Myndighetsmyndigheter eller andre kompetente offentlige instanser, domstoler, voldgiftsdommer, advokater, etc.).

Vi selger ikke dine personopplysninger eller deler dem med irrelevante tredjeparter.
Profilering og automatisert beslutningstaking

Profilering og automatisert beslutningstaking

Vi bruker profilering (automatiserte analyser eller prediksjoner basert på en profil av deg eller lignende kategorier av individer) og automatisert beslutningstaking for å gi deg verdiøkende innhold og interaksjoner. Som et eksempel kan dette være tilpassede tilbud, annonser og annet markedsføringsmateriell som vi tror vil ha større verdi for deg enn generisk markedsføringsmateriell. Det kan også være å bestemme hva, når og hvordan vi skal samhandle med deg for å optimalisere kunde- eller brukeropplevelsen, f.eks. når vi skal nå ut til deg med relevant materiale, tilpasse nettsiden eller Insilva nettside-opplevelse, digital skilting i utstillingslokaler, osv. Som angitt ovenfor, innebærer dette at vi kan bruke data som finnes i f.eks. vår systemer sammen med detaljer om kjøpshistorikk, produkt-app eller annen tilbudsbruk, søk på nettsidene våre, aktivitet på sosiale medier, etc., for å oppnå et mer fullstendig bilde av din oppførsel og krav som en kunde eller bruker.

I den grad det er mulig, vil vi anonymisere og samle data når vi utfører analysene og utarbeider statistikk.

Du har rett til å innvende mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering knyttet til slik direkte markedsføring, og du kan også ha rett til å innvende under andre omstendigheter. I den grad du er underlagt en avgjørelse som bare er basert på automatisert behandling som gir rettsvirkninger angående deg eller som på lignende måte påvirker deg, har du rett til å få menneskelig innblanding. Se «Dine rettigheter» nedenfor.

Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysninger samlet inn for formålene som er nevnt over, vil bare bli lagret så lenge som nødvendig for det aktuelle formålet. Som for eksempel:

 • Hvis du er kunde eller leverandør, eller hvis din arbeidsgiver er det, vil vi oppbevare kontaktinformasjonen din så lenge vi har et aktivt forhold til deg. Når forholdet ikke lenger er aktivt, vil personopplysningene oppbevares i en ekstra periode for å sikre at vi er i stand til å gjenopprette forholdet om nødvendig, eller så lenge det kreves i henhold til gjeldende lov og så lenge som nødvendig for å sikre ordentlig gjennomføring av eventuelle gjenværende kontrakts- eller avataleforpliktelser.
 • Hvis du tidligere har vært bruker av våre digitale tilbud, kan det hende vi beholder dine personopplysninger i en rimelig periode etter deaktivering for å fasilitere oppstarten og kvaliteten av brukervennligheten hvis du velger å returnere til det digitale tilbudet på et senere tidspunkt. Vi vil angi oppbevaringsperioden basert på det vi mener er en realistisk periode for returnerende brukere.
 • Finansielle, transaksjonsmessige, skatte-/toll- og samsvarsrelaterte personopplysninger (som faktureringsdetaljer, betalinger mottatt eller foretatt, resultater av sanksjonsvisning, etc.) vil bli oppbevart så lenge det kreves i henhold til gjeldende lov eller så lenge som nødvendig for å sikre korrekt gjennomføring av avtaleforpliktelser.
 • Samtaler til vår kundeservice og samtale-ID vil bli lagret i tre måneder. For å føre journal over kjøp som er gjort og avtaler inngått, kan logger eller opptak oppbevares i en lengre periode hvis du har kjøpt et produkt eller en tjeneste per telefon.

Hvis en rettslig eller disiplinær handling iverksettes eller vurderes, kan personopplysningene lagres til slutten av en slik handling, inkludert eventuelle ankeperioder, og vil deretter bli slettet eller arkivert.

Når personopplysninger blir slettet, kan dataene (inkludert oppførselsinformasjon) oppbevares i en anonymisert form som ikke tillater deg å bli identifisert.

Dine rettigheter

Du har alltid følgende rettigheter:

Tilbaketrekking av samtykke: Hvis du har erklært ditt samtykke for behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før samtykket eller behandling basert på et annet juridisk grunnlag enn samtykket.

Avhengig av hvor du befinner deg og om du er underlagt gjeldende lover, inkludert GDPR, kan du også ha fordel av følgende rettigheter:

Rett til innsyn: Du kan ha rett til å få bekreftelse på om personopplysninger om deg blir behandlet eller ikke, og hvor det er tilfelle, om å be om tilgang til personopplysningene. Tilgangsinformasjonen inkluderer blant annet formålene med behandlingen, gjeldende personopplysningskategoriene, og mottakere eller mottakerkategorier som personopplysningene er blitt eller vil bli omtalt til. Dette er imidlertid ikke en absolutt rettighet, og andre personers interesser kan begrense din rett til innsyn. Du kan ha rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier som du etterspør, kan det hende at vi tar et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnader.

Rett til utbedring: Du kan ha rett til å få dine personopplysninger rettet hvis de er ukorrekte. Avhengig av formålet med behandlingen, kan du har rett til å få fullført ufullstendige personopplysninger, blant annet ved å fremlegge en tilleggserklæring.
Rett til å bli slettet («Retten til å bli glemt»): Under visse omstendigheter kan du har rett til å få dine personopplysninger slettet av oss, og vi kan være forpliktet til å slette slike personopplysninger.

Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger. I så fall vil de aktuelle opplysningene bli merket, og de vil deretter kun bli behandlet av oss til bestemte formål.

Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du av hensyn til din situasjon, eller hvis dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring, ha rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger, hvorpå vi ikke lenger vil ha rett til å behandle dine personopplysninger.

Rett til dataportabilitet: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre disse opplysningene til en annen enhet uten at vi kan forhindre deg.

Rett til å sende inn en klage: Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger overtrer GDPR, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i EU- eller EØS-medlemslandet du er bosatt i, arbeider, eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted. Rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet kan også gjelde utenfor EU/EØS, avhengig av hvor du befinner deg.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål til disse personvernsreglene eller behandlingen av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter som angitt ovenfor, er du velkommen til å kontakte Insilva AS, Hedrum Ravei 110, 3270 Larvik, .

Endringer i personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre eller supplere disse personvernreglene. I den grad endringene i personvernreglene blir sett på som vesentlige og betydningsfulle, vil du bli informert om dette, for eksempel via e-post eller på vår hjemmeside. De gjeldende personvernreglene vil alltid være tilgjengelige på vår nettside.

Handlekurv0
Du har ikke lagt noe i handlekurven ennå!
Fortsett å handle
0